ActiviteitenReizen

Top 10 Reacties op muziek

 Reacties voor de geest, het lichaam en de emoties

Muziek beïnvloedt hoe ons lichaam en onze geest werken maar ook hoe we ons gedragen en reageren op de mensen om ons heen. Dit zijn de tien frequentste reacties:

  1.  TranenMuziek is een krachtig middel om ons weer bewust te maken van dikwijls levendige, lang vergeten emotionele ervaringen. Bioscoopgangers merken vaak op dat in een emotionele film de tranen pas komen als de muziek begint.
  2.  Het geheugen versterken – Onderzoek heeft bewezen dat de emoties die muziek opwekt een sterke invloed kunnen hebben op ons vermogen om alert te zijn, efficiënt te denken, nauwkeurige herinneringen op te roepen, correct te oordelen, problemen op te lossen en beslissingen te nemen.
  3. Geluk – Muziek is een manier om ongewenste gedachten en onaangename gevoelens te vergeten en maakt het gemakkelijker om over die gevoelens te praten. Ze kan een warme, gastvrije sfeer scheppen en mensen gelukkiger maken.
  4. De hartslag vertragen of versnellen – Muziek kan mensen helpen om te relaxen en zich te ontspannen, maar hen ook energieker en actiever maken. Het is aangetoond dat ze een sterf effect heeft op onze hartslag, die ze kan vertragen om ons te ontspannen, of versnellen om ons actief te maken. Ze kan bovendien de bloeddruk verhogen of verlagen, de ademhaling versnellen of vertragen en zelfs de elektrische geleidbaarheid van de huid beïnvloeden! Prikkelen of ontspannen.
  5.  Muziek kan onze daden sturen– Ze heeft een grote invloed op de manier waarop we inschatten hoe belangrijk gebeurtenissen om ons heen zijn voor ons welzijn en het bereiken van onze doelen. Charles Gulas, hoofddocent Marketing aan de Wright State University en Charles Schewe, professor Marketing aan de University of Michigan, hebben vastgesteld dat babyboomers gemakkelijker dingen kopen wanneer klassieke rock wordt gespeeld, ook al kan twee derde niet zeggen welke muziek uit de luidsprekers kwam terwijl ze winkelden.
  6.  Ze schept vriendschappen en relaties, en in zekere zin ook een identiteitVooral bij jonge mensen is samen naar muziek luisteren een van de belangrijkste manieren waarop vriendschappen ontstaan. Muziek schept ook een band met de maatschappij in termen van identiteit.
  7.  Ze kan een ‘genezende’ werking hebben – Recent onderzoek heeft aangetoond dat muziek een sterke invloed op het zenuwstelsel heeft. De fundamentele akoestische kenmerken van muziek worden door zones in de basis van het brein uitgelegd als signalen van potentieel belangrijke en dringende gebeurtenissen.
  8.  Muziek kan ons helpen om in slaap te vallen – Het is bijvoorbeeld bewezen dat de Vier Seizoenen van Vivaldi onrustige baby’s helpen om in te sluimeren.
  9.  Ze kan de ruggengraat doen tintelen en het haar overeind doen komen – Huiveringen van emotie: het gevoel dat ontstaat wanneer muziek het krachtige maar primitieve beloningsysteem van het brein stimuleert. Een vloed van dopamine – een neurotransmitter die een geluksgevoel veroorzaakt – komt vrij en maakt ons blij en opgewonden. Daardoor heeft muziek identiek hetzelfde effect als gokken, snoepen of geweldige seks hebben. Anderzijds is de amygdala in de hersenen verantwoordelijk voor angstgevoelens en reageert ze alleen op sombere muziek. Wanneer dat deel van de hersenen wordt geprikkeld, kan je haar ervan overeind gaan staan.
  10.  Je pupillen worden groot en de ‘vluchten of vechten’-reflex wordt uitgelokt – Als muziek de juiste snaren raakt, komt heel je lichaam in een hogere versnelling. Je hartslag versnelt, je pupillen verwijden en er gaat meer bloed naar je benen wanneer een hersenzone, het cerebellum, wordt geprikkeld. Dat maakt deel uit van het zogenaamde ‘vluchten of vechten’-mechanisme. Een instinctieve respons die geëvolueerd is om ons op actie voor te breiden: vechten of de benen nemen. Als we geen van beide kunnen doen (in concertzalen of popfestivals zien ze dat niet graag gebeuren), interpreteren we al die intense gevoelens als het gevolg van opwinding en plezier.

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button